mediatvnews.gr

mediatvnews.gr
Μας βρίσκετε πλέον εδώ στο mediatvnews.gr

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

ΔΣ ΕΡΤ εναντίον μετόχου(υπ.Οικονομικών) και κυβέρνησης

Δεν αποδέχεται το ΔΣ της ΕΡΤ την εκχώρηση του οικοπέδου της Κατεχάκη στο υπουργείο δημόσιας Τάξης. Τα επιχειρήματα που επικαλείται στηρίζονται στα εξώδικα των συνδικαλιστών από τα οποία προκύπτουν οι καταφανώς ποινικές ευθύνες για όσους έχουν υπογράψει την εκχώρηση της Κατεχάκη για την κατασκευή στρατοπέδων μεταναστών.
Η άρνηση του ΔΣ της ΕΡΤ για την Κατεχάκη και η ενδοκυβερνητική σφαγή για τις θέσεις γενικών διευθυντών και τις επιλογές τους, βάζουν μπουρλότο στην κρατική τηλεόραση.
Το σημαντικότερο ωστόσο είναι πως στο ραδιομέγαρο έχει στηθεί το "κέντρο λογοκριτών" που έχει στόχο να σταματά κάθε ενημέρωση που δεν συμφέρει την τριτοκομματική κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση του ΔΣ για την Κατεχάκη

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ κατά τη συνεδρίασή του με αριθμό 1065/12 Δεκεμβρίου 2012, ομόφωνα εξέφρασε την αντίθεσή του στην επιδιωκόμενη από την κυβέρνηση αναγκαστική παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρίας επί της οδού Κατεχάκη για τη στέγαση των Υπηρεσιών Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, αφού έλαβε υπόψη του και στάθμισε τα εξής δεδομένα:

1) Η εν λόγω παραχώρηση θα προξενούσε υπέρμετρη και πολλαπλή βλάβη στα συμφέροντα της ΕΡΤ, τόσο άμεσα, με την καταστροφή, μεταξύ των άλλων, δύο μεγάλης αξίας studios, τη δαπανηρή και χρονοβόρα μετεγκατάσταση του κεντρικού ελέγχου (master control) και των τεσσάρων (4) studios, του βλαβοληπτικού κέντρου σημάτων από τα 157 Κέντρα Εκπομπής σε όλη την Ελλάδα και την πιθανολογούμενη βλάβη πολύτιμου ευαίσθητου αρχειακού και αποθηκευτικού υλικού κατά τη μεταφορά του, όσο και εμμέσως, λόγω της δραματικής συρρίκνωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΡΤ που θα προκαλείτο από το γεγονός ότι η ΕΡΤ θα αναγκαζόταν στο μέλλον όλες τις εσωτερικές και μεικτές παραγωγές που σήμερα πραγματοποιούνται στα τέσσερα (4) studios της Κατεχάκη, είτε να τις αντικαταστήσει με πολύ πιο δαπανηρές εξωτερικές παραγωγές, είτε να τις πραγματοποιεί σε studios που θα μισθώνει έναντι υπέρογκων ποσών (η ενοικίαση ενός και μόνο studio σήμερα κοστίζει ετησίως περί το 1 εκατομμύριο euro).

Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αδύνατη η μεταστέγαση ή μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα υπό παραχώρηση κτιριακά συγκροτήματα για δύο λόγους:

α. η εταιρεία, στο εν λόγω συγκρότημα, βρίσκεται σε διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών της (Ν.4014/2011). Άρα, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας των υφισταμένων αυθαιρέτων, δεν μπορεί να υποβληθεί ούτε αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου.

β. η συγκεκριμένη οικοπεδική έκταση αποτελεί τη βάση σχεδιασμού του Ο.Α. για το Πάρκο Γουδή, υπόκειται στο καθεστώς του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) περί «Καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων» (ΦΕΚ 187/τ.Δ/16.06.2011) και εντάσσεται στο «Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή» σύμφωνα με την παράγραφο 7α του άρθρου 4 του Π.Δ.. Μέχρι την έγκριση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Σ.Γ.Δ.) απαγορεύεται κάθε κατάτμηση της έκτασης με σκοπό την παραχώρηση τμήματος σε νέα χρήση ή επέκταση υφιστάμενης.2) Η διοίκηση της ΕΡΤ δεν αδιαφορεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Πλην όμως, η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, για να είναι πειστική και να μπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή περιοριστικών ή βλαπτικών μέτρων, πρέπει να είναι αρκούντως τεκμηριωμένη και εξειδικευμένη, ώστε η λήψη του επαχθούς, κάθε φορά, μέτρου να μπορεί να αντέξει σε έναν έλεγχο αναλογικότητας. Στην περίπτωσή μας, ειδικότερα, θα έπρεπε να προκύπτει ότι η αναγκαστική παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ είναι όχι μόνο πρόσφορο, αλλά και ΑΝΑΓΚΑΙΟ μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Πολιτείας στον τομέα της παροχής ασύλου, με την έννοια ότι θα έπρεπε να μην υφίστανται άλλοι πιο ήπιοι –από άποψη δυσμενών συνεπειών και κόστους– τρόποι και μέτρα, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι εν λόγω ανάγκες του δημοσίου. Στην περίπτωση της Κατεχάκη, όμως, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει: τα συναρμόδια υπουργεία έλαβαν την απόφαση (ΚΥΑ) για παραχώρηση –και σε μεγάλο βαθμό απαξίωση– των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ, χωρίς να παραγγείλουν προηγουμένως οποιαδήποτε μελέτη και χωρίς να εξετάσουν άλλους εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης των ως άνω αναγκών του Δημοσίου, που θα δημιουργούσαν ενδεχομένως μικρότερο ή μηδαμινό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, όπως θα ήταν, για παράδειγμα, η ενδεχόμενη στέγαση των υπηρεσιών ασύλου σε λυόμενες εγκαταστάσεις επί ενός από τα γειτονικά στρατόπεδα που παραμένουν αναξιοποίητα.

Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ της ΕΡΤ, συμπλέοντας στο θέμα αυτό με τους εργαζομένους της εταιρίας, παραμένει ανοιχτό στον διάλογο με την Πολιτεία και πρόθυμο να συμβάλει –εφόσον του ζητηθεί– στην εξεύρεση μιας καλά σταθμισμένης εναλλακτικής λύσης, που θα ανταποκρίνεται στην αρχή της εύλογης σχέσης (κοινωνικού) κόστους και ωφέλειας (του Δημοσίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: