mediatvnews.gr

mediatvnews.gr
Μας βρίσκετε πλέον εδώ στο mediatvnews.gr

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Πως επηρρεάζει το ασφαλιστικό τους δημοσιογράφους

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ έστειλε μια διαφωτιστική ενημέρωση για τις αλλαγές που αναμένονται στο ασφαλιστικό των συντακτών (ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ) και όπως λέει από τον Σεπτέμβριο οι υπηρεσίες του θα μπορούν να δίνουν περισσότερες πληροφορίες.

Παρακάτω μπορείτε, όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε, την ενημέρωση αυτή.
Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις για τη Σύνταξη, την Επικούρηση, το Εφάπαξ και
την Περίθαλψη. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος Ν. 3863/2010, πουθενά δεν μας
εξαιρεί. Μας αντιμετωπίζει σκληρά όπως όλους τους Έλληνες πολίτες! Σε όλες
τις διατάξεις θίγει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα νεότερων αλλά και
των παλαιότερων σκληρά εργαζόμενων στα ΜΜΕ.
Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο ΕΔΟΕΑΠ δεν εξαιρούνται! Απλά δεν συγχωνεύονται, όπως άλλα
Ταμεία, γιατί τα δικά μας Ταμεία δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Για
να μας ενσωματώσει π.χ. στο ΙΚΑ θα έπρεπε να μας επιδοτήσει το ελληνικό
Δημόσιο, όπως τα άλλα Ταμεία που βρίσκονται στο κόκκινο και να καταβάλουν οι
εργοδότες ασφαλιστικές εισφορές.
Διαβάστε τα άρθρα που μας αφορούν. Οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ με εντολή της
Διοικήσεως ετοίμασαν τα παρακάτω κείμενα και από το Σεπτέμβριο υπάλληλοί
μας, ειδικά εκπαιδευμένοι στο νέο συνταξιοδοτικό, θα απαντούν και δια ζώσης
στις ερωτήσεις των μελών μας.

>>>
ΝΟΜΟΣ 3863/2010
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1 (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

Το Δημόσιο εγγυάται την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο.

ΑΡΘΡΟ 5 (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) :

Τελευταίος φορέας με 5 συμπληρωμένα έτη σε αυτόν από τα οποία 20μήνες κατά την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή αίτησης συν/σης
40μήνες στον τελευταίο φορέα εκ των οποίων οι 12μήνες την τελευταία 5ετία (αναπηρία ή θάνατος)
Αν δεν συμπληρώνει τις προυποθέσεις τότε πάμε στους προηγούμενους φορείς κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας
Αν δεν συμπληρώνει ούτε σε αυτούς τότε αρμόδιος είναι ο τελευταίος με τις προυποθέσεις :
40μήνες εκ των οποίων οι 12μήνες την τελευταία 5ετία
12μήνες οποτεδήποτε (αναπηρία ή θάνατος)

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΌΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η
ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από 1/1/2011 για αιτήσεις από την ημερομηνία αυτή και εφεξής


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΌ 1/1/93)
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΌΤΑΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ:
Εχει συμπληρώσει το 55ο έτος και χρόνο συνταξιοδότησης 7 ετών συνεχώς και υποβλήθηκε σε 3 υγειονομικές επιτροπές
Εχει συμπληρώσει το 60ο έτος και χρόνο συνταξιοδότησης 5 ετών συνεχώς και υποβλήθηκε σε 2 υγειονομικές επιτροπές


ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 10 (ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ)
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σε ότι αφορά τα όρια ηλικίας του ΤΣΠΕΑΘ, προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 14 του Ν.3232/2004 και έχουμε τον παρακάτω πίνακα :
Για τους ασφαλισμένους πριν την 31/12/92, πλέον ισχύουν για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:
ΕΤΟΣ 2010 35-0-0 έτη ασφάλισης 58 ετών ηλικία
ΕΤΟΣ 2011 36-0-0 έτη ασφάλισης 58 ετών ηλικία
ΕΤΟΣ 2012 37-0-0 έτη ασφάλισης 59 ετών ηλικία
ΕΤΟΣ 2013 38-0-0 έτη ασφάλισης 60 ετών ηλικία
ΕΤΟΣ 2014 39-0-0 έτη ασφάλισης 60 ετών ηλικία
ΕΤΟΣ 2015 40-0-0 έτη ασφάλισης 60 ετών ηλικία
Στις παραπάνω περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και
τον χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης τους.

Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/93, πλέον ισχύουν για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:
40-0-0 έτη ασφάλισης 60 ετών ηλικία

Επίσης αλλάζει το άρθρο 41 του Ν.3518/2006, σύμφωνα με το οποίο η συνταξιοδότηση θεμελιώνεται με 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας
και πλέον αυτό θα συμβεί ΜΟΝΟ αν συμπληρώνεται η 37ετία μέχρι 31/12/2010.

Το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις, για την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΦΚΑ, αυξάνεται κατά 1 χρόνο
από 1/1/2011 και για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των παραπάνω.

Όπου από τις διατάξεις των ΦΚΑ προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης στις γυναίκες ασφαλισμένες σε όριο ηλικίας μικρότερο του 60ου έτους
το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 χρόνο από 1/1/2011 και για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60 έτους της ηλικίας.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Σχετικά με την θεμελίωση της συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα τέκνα, η παράγραφος 3α του άρθρου 144 του Ν.3655/2008 τροποποιείται ως εξής,
σχετικά με το όριο ηλικίας για έξοδο στην σύνταξη, για ασφαλισμένες από 1/1/83-31/12/92 :
από 1/1/2011 στο 52ο έτος ηλικίας
από 1/1/2012 στο 55ο έτος ηλικίας
από 1/1/2013 στο 65ο έτος ηλικίας
Ένα οι μητέρες συμπλήρωσαν το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις συντάξιμο χρόνο, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, με την συμπλήρωση :
του 50ου έτους ηλικίας από 1/1/2011
του 53ου έτους ηλικίας από 1/1/2012
του 60ου έτους ηλικίας από 1/1/2013
Ταυτόχρονα ισχύει και το άρθρο 144 του Ν.3655/2008, όπου τα 15 έτη για θεμελίωση χρόνου ασφάλισης, αυξάνουν από 1/1/13 κατά 1 εξάμηνο και μέχρι
την συμπλήρωση των 20 ετών ασφάλισης.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Ως χρόνος ασφάλισης στους ΦΚΑ λογίζεται πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης :

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
Oταν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/11-31/12/14, το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 30%
Oταν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/15 και εφεξής, το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 50%
Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
Ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί του 25πλασίου του ανειδίκευτου εργάτη
Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι και 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι και 300 ημέρες
Ο χρόνος εκπαιδευτικής αδείας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη
Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Για κύρια ασφάλιση το 20% και για επικουρική ασφάλιση το 6% επί του 25πλασίου του ΗΑΕ
Ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε ΦΚΑ ή το Δημόσιο
Ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία, λόγω κύησης και λοχείας
Ο χρόνος απεργίας
Ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008
Ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι 1 έτος
Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και μέχρι 5 έτη χωρίς ασφαλ.εισφορές

Οι παραπάνω αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει
τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης.
Ο συνολικός χρόνος που αναγνωρίζεται (σχετικά με τις παραπάνω περιπτώσεις) για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν μπορεί να υπερβεί
τα 7 χρόνια.
Ειδικότερα ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατά ανώτατο όριο :
Σε 4 χρόνια αναγνώρισης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011
Σε 5 χρόνια αναγνώρισης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012
Σε 6 χρόνια αναγνώρισης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013
Σε 7 χρόνια αναγνώρισης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2014 και εφεξής

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1/1/2011


ΑΡΘΡΑ 12-13 (ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΖΟΝΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ
Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξης αν ο θάνατος επήλθε πριν την πάροδο 3 ετών από την τέλεση του γάμου εκτός :
Ο θάνατος να οφείλεται σε ατύχημα
Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή υιοθετήθηκε ή αναγνωρίσθηκε ή νομιμοποιήθηκε τέκνο
Η χήρα τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης την ημέρα του θανάτου και γεννήθηκε το τέκνο ζωντανό
Τα παραπάνω ισχύουν για όλους
Επίσης δεν δικαιούται, αν ο θανών λάμβανε σύνταξη κατά την τέλεση του γάμου και ο θάνατος επήλθε πριν την πάροδο 5 ετών από την τέλεση του γάμου,
με εξαίρεση τις παραπάνω περιπτώσεις β και γ.
Διατάξεις που θέτουν πρόσθετους περιορισμούς στην λήψη σύνταξης από τον επιζώντα σύζυγο, εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για τους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους, όσο και για τους μετά την 1/1/93 ασφαλισμένους


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Σύνταξη για μία 3ετία
Μετά την παρέλευση της 3ετίας ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 50% αν εργάζεται και μέχρι το 65ο έτος.Μετά το 65ο έτος λαμβάνει το 70%
Αν είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% λαμβάνει όλη την σύνταξη
Αν λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξεις, γίνεται περιορισμός, κατ΄επιλογήν του σε μία σύνταξη
Αν ο θανών αφήνει τέκνα ανήλικα ή σπουδάζοντα έως και το 24ο ηλικίας, η μείωση της σύνταξης του επιζώντα θα διανεμηθεί εξίσου στα τέκνα
ΑΡΘΡ0 14 (ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ)

Οι θυγατέρες και άπορες άγαμες αδελφές αποκτούν δικαίωμα σύνταξης, με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό και τα
αγόρια
Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή για πρόσωπα, των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου.
Οπου προβλέπεται διακοπή και επαναχορήγηση στο 65ο έτος εξακολουθεί να ισχύει
ΑΡΘΡ0 15 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑΑ) ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2011 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ ΦΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΑ
ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑ (ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΕΑΑ

ΑΡΘΡ0 16 (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)

Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία έχουν τους εξής περιορισμούς στην επικούρηση :
Για ηλικία < 55 διακόπτεται η επικούρηση
Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) έχουν τους εξής περιορισμούς :
Για ηλικία < 55 διακόπτεται η επικούρηση
Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία υποβάλουν δήλωση στον φορέα τους αν δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος
Το ίδιο και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας
Αν δεν υποβάλλουν δήλωση γίνεται καταλογισμός των ποσών συν νόμιμο τόκο υπερημερίας
Αν συνταξιούχος λόγω αναπηρίας εργάζεται και κερδίζει περισσότερα από υγιή απασχολούμενο, τότε διακόπτεται η επικούρηση
Αν κάποιος συνταξιούχος απασχολείτο πριν την ισχύ του Νόμου, οι διατάξεις αυτές θα ισχύουν από 1/1/2013

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΘΡ0 31 (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

Θα δημιουργηθεί Συμβούλιο συντονισμού, το οποίο θα είναι αρμόδιο να αποφασίζει για :
καθορισμό όρων λειτουργίας και συνεργασίας των συμμετοχόντων
καθορισμό του είδους και της κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτούς
επιμερισμό των λειτουργικών εξόδων και των δαπανών περίθαλψης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων
την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μονάδων
θέματα διοίκησης,μεταφοράς προσωπικού κλπ.
ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΡΘΡ0 32 (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)

Θα δημιουργηθεί συμβούλιο (ΣΥΣΠΥ) με μέλος τον Πρόεδρο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το οποίο θα είναι αρμόδιο να αποφασίζει :
Το σχεδιασμό ενιαίων κανόνων αγοράς υπηρεσιών υγείας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για λογαριασμό των Οργανισμών
Σύναψη συμβάσεων με όλους τους παρόχους υγείας
Υψος αποζημίωσης των υλικών,προσθέτων ειδών και υλικών για χειρουργικές επεμβάσεις
Μέτρηση ποιότητας και κόστους υπηρεσιών υγείας από το ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΠΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΡΘΡ0 35 (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)

Δημιουργείται μέχρι 31/10/2010 ενιαίο σύστημα καταβολής των συντάξεων
Οι ΦΚΑ υποχρεούνται να στέλνουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο πληρωμών συντάξεων,
προκειμένου η εν λόγω Αρχή να πραγματοποιεί έλεγχο διασταύρωσης καταβολής των συντάξεων στους δικαιούχους
ΑΡΘΡ0 36 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΦΚΑ)

Οι ΦΚΑ που στερούνται αρμοδίων υπηρεσιών ή οι υφιστάμενες αδυνατούν ή καθυστερούν για την είσπραξη των οφειλομένων από τους υπόχρεους
ασφαλιστικών εισφορών ή στερούνται του αναγκαίου προσωπικού, μπορούν να αναθέτουν την διεκπεραίωση των εν λόγω υποθέσεων σε άλλους ΦΚΑ
ύστερα από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡ0 39 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ)

Από 1/1/2011 η σύνταξη θα διαχωρίζεται λογιστικά στο οργανικό και στο προνοιακό τμήμα
Προνοιακές παροχές είναι αυτές που απονέμονται χωρίς την καταβολή εισφοράς π.χ. επίδομα απολύτου αναπηρίας κλπ.

ΑΡΘΡ0 40 (ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)

Από 1/1/2011 η καταβολή των συντάξεων ,παροχών ,αποδοχών υπαλλήλων θα γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών και ΕΛΤΑ με
δικαίωμα επιλογής δικαιούχου.
Το ίδιο και η είσπραξη των εισφορών
Από 1/7/2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες μαζί με τις εισφορές και το ΦΜΥ σε Τράπεζα,
η οποία θα μεταφέρει τα παραπάνω στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί νεότερη απόφαση αρμοδίων Υπουργών
Κάθε επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με Τράπεζα που επιλέγει


ΑΡΘΡ0 44 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΚΑ)

Κατά την διαδικασία έγκρισης των προυπολογισμών ΦΚΑ από τη ΓΓΚΑ μπορούν να γίνονται διορθώσεις,εφόσον κρίνονται αναγκαίες

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΚΑ

ΑΡΘΡ0 45 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ)

Οι ΦΚΑ επενδύουν χωρίς περιορισμούς στις παρακάτω κινητές αξίες :
Τίτλους ΕΔ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου εκτός από δομημένα ομόλογα
Σε REPOS
Η διαχείριση των παραπάνω γίνεται από την Τράπεζα Ελλάδος
Οι τίτλοι αυτοί που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των ΦΚΑ μέχρι την δημοσίευση του Νόμου, θα πρέπει να μεταφερθούν στην Τράπεζα Ελλάδος, ως
θεματοφύλακας. Οι ΦΚΑ σε συνεργασία με την Τράπεζα Ελλάδος δύναται με αποφάσεις των ΔΣ τους, να τους δίνουν εντολές ρευστοποίησης τους προς
την Τράπεζα (στο πλαίσιο μη δημιουργίας ζημιών για τους ΦΚΑ), εκτος αν υπάρχει θέμα ταμειακών αναγκών των Ταμείων.
ΑΡΘΡ0 46 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ)

Οι ΦΚΑ με αποφάσεις των ΔΣ μπορούν να επενδύουν μέχρι 5% από συνυπολογισμό στοιχείων § 4 (κινητές αξίες)σε προθεσμιακές καταθέσεις σε
πιστωτικά ιδρύματα ημεδαπής
Μπορούν οι ΦΚΑ να συστήνουν ΑΕΔΑΚ με την προυπόθεση ότι συμμετέχουν τουλάχιστον 3 φορείς
Οι κινητές αξίες των ΦΚΑ κατατίθενται προς φύλαξη σε θεματοφύλακα που επιλέγονται από τον Φορέα,σύμφωνα με άρθρο 83 Ν.2362/95 ή διαχειριστή
Με ΑΔΣ, οι ΦΚΑ μπορούν να διαθέσουν ποσά από τα διαθέσιμα τους για δάνεια σε ασφαλισμένους,συνταξιούχους και υπαλλήλους

ΑΡΘΡ0 47 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ)

Η διενέργεια επενδύσεων αποφασίζονται από τα ΔΣ των ΦΚΑ με εμπεριστατωμένη εισήγηση των υπηρεσιών τους
Η ανάθεση από ΦΚΑ της ταμιακής του διαχείρισης (μόνο για είσπραξη και πληρωμή τακτικών εσόδων-δαπανών) σε πιστωτικό ίδρυμα,ενεργείται
με απόφαση του ΔΣ και Ν.2362/95 και Ν.2527/97
Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ενεργούνται με απόφαση ΔΣ του φορέα και σύναψη σύμβασης
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια γίνεται μέσω των ΑΕΔΑΚ-ΦΚΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Ενημέρωση στο τέλος του μήνα όλων των πράξεων που διενήργησαν για λογαριασμό του Φορέα
Ενημέρωση στο τέλος του μήνα την ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΚΑ ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων του προς τον ΦΚΑ
ΑΡΘΡ0 48 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ)

Εκποιήσεις ακινήτων διενεργούνται με απόφαση του ΔΣ του Φορέα μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
ΑΡΘΡ0 49 (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του ΦΚΑ μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του
Με αποφάσεις των ΔΣ τους οι ΦΚΑ υποχρεούνται να αναθέτουν σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων την εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτών
Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση
Οι εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων επιλέγονται από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού
Οι ΦΚΑ συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια με τις εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων που έχουν γίνει δεκτές από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου ισχύουν για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ
Τα άρθρα 7 και 8 του Ν.3586/2007 καταργούνται 1 έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου. Μέχρι τότε η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ΑΡΘΡ0 50 (ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

Οι ΦΚΑ υποχρεούνται να τηρούν μηχανογραφικές καταστάσεις,οι οποίες να περιέχουν στοιχεία που σχετίζονται με τις επενδύσεις τους
π.χ. μερίδες διαχειριστών,συμβάσεις επενδύσεων κλπ.


ΑΡΘΡ0 52 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

Η διαχείριση των κινητών αξιών του άρθρου 4 του Ν.3586/2007 (μετοχέςκλπ.) γίνεται αποκλειστικά μέσω διαχειριστών
Οι ΦΚΑ αναθέτουν στην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, η οποία ασκεί διαχείριση μέσω εξωτερικών διαχειριστών,τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων
Με την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ ο ΦΚΑ συνάπτει σύμβαση
Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών των ΦΚΑ στην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα πραγματοποιηθεί εντος μηνός από την δημοσίευση του παρόντος.

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΡΘΡ0 53 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)

Παρέχεται σε όλους τους ΦΚΑ η ευχέρεια σε οφειλέτες αυτών να εξοφλούν σε δόσεις όλες τις οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, μετά από αίτηση τους

ΑΡΘΡ0 57 (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ)

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε 36 μηνιαίες δόσεις με την προυπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών
Η οφειλή θα εμπεριέχει κύριες οφειλές,προσαυξήσεις κλπ.
Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των € 200 και η διμηνιαία των € 400
Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση μέχρι και 4 συνεχόμενους μήνες, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον
επόμενο μήνα
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και 3 φορές κατά την διάρκεια της ρύθμισης, με προυποθέσεις
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των εισφορών παρέχεται έκπτωση 40% επί των πρόσθετων μελών
Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης των εισφορών παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων μελών
Εφόσον δεν τηρηθούν οι όροι αυτής της ρύθμισης και με την λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν έχει εξοφληθεί η οφειλή,τότε επισπεύδεται
η διαδικασία για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, η οποία αναστέλλεται με την καταβολή του 30% της οφειλής και του υπολοίπου σε δόσεις


ΑΡΘΡ0 58 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ)

Στους οφειλέτες που τηρούν τους όρους της ρύθμισης χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα 1 μηνός, με προυπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται έναντι όλων
των Φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό της επιχείρησης
ΑΡΘΡ0 59 (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Οι ΦΚΑ παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη διατηρούν δικαίωμα :
Να δίνουν εντολές παρακράτησης της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων
Να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οικείου ασφαλιστικού φορέα

ΑΡΘΡ0 60 (ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών
Δημοσίευση σχολίου